TIPS MERAWAT KAIN ENDEK

TIPS MERAWAT KAIN ENDEK

September 28, 2018, 12:00 am

Kain Endek merupakan kain tenun khas Bali wujud kebudayaan Bali yang telah menjadi salah satu ciri khas Bali. Apabila ....